Archive for the ‘שירה’ Category

על האדמה הזאת / מחמוד דרויש

יולי 20, 2016

על האדמה הזאת יש בשביל מה לחיות ; הססנותו של אפריל ,
ניחוח לחם עם שחר,דעות אשה על גברים,כתבי איסכילוס,
ראשית אהבה,עשב על אבן,אמהות עומדות על חוט חליל ופחד
הפולשים מן הזיכרונות.

על האדמה הזאת יש בשביל מה לחיות ; סופו של אלול,גברת
נכנסת לשנתה הארבעים בשיא פריחתה (1),שעת שמש בבית
אסורים (2),ענן מחקה עדת בריות,עם מריע לעולים בחיוך אל
מותם ופחד העריצים מן הזמירות.

על האדמה הזאת יש בשביל מה לחיות ; על האדמה הזאת גברת
האדמה ,אם כל התחלות ,אם כל הקיצים(3),שמה היה פלסטין,
שמה עכשיו פלסטין.יש לי זכות גבירתי,כי את גבירתי ,יש לי
זכות לחיות.

(1) מדינת ישראל עמדה בעת כתיבת השיר על סף חגיגות ה 40 להקמתה
(2) זכרונות ממאסרו של דרוויש בכלא הישראלי
(3)קיצים רבים של קץ

מחמוד דרוויש – חמישים שנות שירה עמוד 224
הספר יצא בהוצאת קשב לספרות ואת היצירות שבו תירגם ראובן שניר מאוניברסיטת חיפה

השיר זכה לתרגום עקום ומסולף של פרץ דרור בנאי ועל כך פורסם פוסט בהעוקץ

הו אתם החולפים בדבור החולף/מחמוד דרוויש

נובמבר 9, 2015

הו אתם החולפים בדבור החולף,

שאו שמותיכם והסתלקו לכם !

הסירו שעוניכם מזמננו והסתלקו לכם !

גינבו לכם תכלת שמים וחול זכרון כאוות נפשכם,

וקחו מראות כרצונכם למען תדעו,

גם אם לעולם לא תדעו,

איך באדמתנו בונה אבן תקרת שמים.

***********************************************************

הו אתם החולפים בדיבור החולף,

לכם חרב – לנו דם,

לכם פלדה ואש – לנו בשר,

לכם טנק ועוד טנק – לנו אבן,

לכם גז מדמיע – לנו גשם,

אותם שמים ואויר עלינו ועליכם,

אז קחו לכם את חלקכם מדמנו והסתלקו,

וארגנו נפש רקודים אחרון והסתלקו !

אנחנו צריכים לשמור את ורדי החללים הקדושים,

אנחנו צריכים לחיות כפי רצוננו.

*****************************************************

הו אתם החולפים בדיבור החולף,

כמו אבק מר, לכו לכם היכן שתרצו

אבל אל תתעופפו בינינו כמו חרקים מעופפים –

לנו יש מה לעשות באדמתנו,

לנו יש חיטה שאנחנו מגדלים ומרוים מטל גופנו,

לנו יש מה שלעולם לא יספק אתכם

אבן או חוגלות,

קחו אפוא את העבר ,אם תרצו, לשוק העתיקות

והחזירו את השלד לדוכיפת, אם תרצו,

על מגש של חרס –

לנו יש מה שלעולם לא יספק אתכם : לנו יש עתיד,

לנו יש מה לעשות באדמתנו.

***********************************************************

הו אתם החולפים בדיבור החולף,

ערמו אשליותיכם בבור נידח והסתלקו לכם !

החזירו את מחוג השעון ללגיטימיות של העגל המקודש

או אל זמן מוזיקת האקדח –

לנו יש מה שלעולם לא יספק אתכם, הסתלקו לכם!

לנו יש מה שאין לכם: מולדת שותתת עם שותת

מולדת הראויה לזכרון או לשכחה,

**********************************************

הו אתם החולפים בדיבור החולף,

הגיע הזמן שתסתלקו לכם

ותלכו לאן שתרצו אבל אל תשארו בינינו,

הגיע הזמן שתסתלקו לכם

ותמותו היכן שתרצו אבל אל תמותו בינינו –

לנו יש באדמתינו מה לעשות,

לנו יש עבר,

לנו יש קול ראשון של חיים,

לנו יש הווה ועוד הווה ועתיד,

לנו העולם הזה והעולם הבא,

הסתלקו לכם מאדמתנו,

מן היבשה והים שלנו,

מחיטתנו ממילחנו מפיצענו,

מכל דבר שלנו, הסתלקו לכם

מזכרונות הזכרון,

הו אתם החולפים בדבור החולף !

מתוך סיפרו של ראובן שניר "מחמוד דרוויש חמישים שנות שירה" שיצא בהוצאת קשב לשירה

השיר לא נכלל בספרי השירה של מחמוד דרוויש, מחמוד דרוויש טען שהשיר הוא גרוע ,וכי למד לכתוב גרוע מחיים גורי.

לאמי / מחמוד דרוויש

אוקטובר 28, 2015

אני מתגעגע ללחם אמי

ולקפה אמי

ולמגע יד אמי,

הילדות גדלה בתוכי

יום אחר יום

ואני אוהב מאוד את חיי כי

אם אמות

אתבייש בדמעות אמי.

 

***************************
קחי אותי, אם אחזור באחד הימים,

כאבנט לריסך,

כסי עצמותי בעשב

שנטבל בטוהר עקבך,

קשרי אותי

בקווצת שער,

בחוט שמתנפנף בשובל שמלתך.

אולי אהיה אלוהים,

אהיה אלוהים

אך אגע בקרקעית לבך.

 

*****************************

השתמשי בי, אם אחזור,

כעצי הסקה בתנורך,

כחבל כביסה על גג ביתך,

אינני יכול עוד לעמוד גאה

בלי תפילות יומך.

הזדקנתי, אנא השיבי לי כוכבי ילדות

שאוכל לחלוק

עם ציפורים קטנות

את דרך השיבה

לקן ציפיתך.

 

תרגם מערבית ראובן שניר, הופיע בספר "מחמוד דרוויש חמישים שנות שירה" שיצא הוצאת קשב לשירה.